About

Marieke Widlak (1993) is een jonge filmmaker uit Rotterdam. Haar wens om films te maken komt vanuit een behoefte om verhalen te vertellen over alledaagse thema’s. Hier begint haar fascinatie. Het gaat haar om het zien van de waarde in simpele dingen. Stilstaan waar we normaal aan voorbij lopen.

Waarom is waardering uiten naar dierbaren soms zo moeilijk? Waarom wordt huilen niet altijd volledig geaccepteerd? Wat is een thuisgevoel? Wat betekent verantwoordelijkheid precies?

In 2018 heeft ze haar debuut gemaakt met de film: NU OF NOOIT MEER. Hiermee is ze afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Na haar afstuderen is ze aan de slag gegaan als regisseur bij Korrel Film in Rotterdam.

Marieke

Marieke Widlak (1993) is a young filmmaker from Rotterdam, the Netherlands. Her wish to make films derives from an urge to tell stories about the everyday life. Her fascination starts here. The focus is on seeing the extraordinary in the ordinary and becoming conscious about phenomena which have a tendency to become invisible in daily routines.

Why is it hard to tell someone how much you value them? Why is crying not always accepted? What is a sense of belonging? What does it mean to take responsibility for someone else?

In 2018 her debut film was released: NOW OR NEVER AGAIN. With this film she graduated from the Willem Academy Art school in Rotterdam. After graduating she started working for Korrel Film as a director.

 
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker Marieke Widlak ©.